Odd J. Miljeteig A/S - det solide valget

  • Graving
  • Masseforflytning
  • Boring
  • Sprengning
  • Transport


Odd J. Miljeteig A/S er et entreprenørfirma med over 40 år i faget. Det har gitt oss verdifull erfaring og høy kompetanse innen alle typer grunnarbeider. Navnet er i dag godt innarbeidet i markedet og forbindes gjerne med det solide og trygge.

Vi ønsker å være kundenes førstevalg også i årene som kommer, og strekker oss svært langt for at du som kunde skal bli fornøyd. Velkommen til en hyggelig fagprat!