Kompetanse og kvalitet

Våre ansatte er bedriftens kjerneverdi, derfor legger vi stor vekst på å skape et trygt, utviklende og trivelig arbeidsmiljø. Det gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver, som igjen bidrar til at vi får beholde nøkkelpersonell og får et naturlig tilsig av god kompetanse.

I staben har vi en rekke dyktige anleggsmaskinførere og flere ansatte med fagbrev innen bygg og anlegg. Våre dyktige og erfarne anleggsledere og prosjektledere sørger for at framdrift og kvalitet på oppdragene forløper etter avtalene.

Bedriften har ADK-godkjenning for rørlegging og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. I tillegg har vi interne kontrollrutiner som sikrer den høye kvaliteten vi er kjent for.