HMS

HMS er en naturlig del av våre daglige rutiner og vi jobber alltid etter en null-skade-visjon på både personell og materiell.

Vi er bevisste på at det i vår bransje kan oppstå situasjoner som kan få store konsekvenser dersom ikke sikkerheten er ivaretatt. Det handler både om å bevisstgjøre våre ansatte, samt å ha en topp trimmet maskinpark.

I tillegg legger vi vekt på å være mest mulig varsomme med det ytre miljøet under våre oppdrag.