Tjenester

Våre tjenester favner oppdrag som vegbygging, vann- og avløpsanlegg, byggemodning av byggefelter, boligtomter og industritomter samt riving av bygg.

Graving: Vi utfører alle gravetjenester med topp moderne maskinpark og med dyktige og ansvarsbevisste førere.

Boring/sprengning: Vi utfører sprengnings- og borearbeider med innleid personell som en del av vårt totaltilbud. Vi samarbeider med de dyktigste i faget for å sikre at oppdragene blir utført på en trygg og effektiv måte.

Transport: Vi kan transportere det meste med eget, topp moderne utstyr. Ved behov, leier vi inn ekstra maskiner.