top of page
Blue Print

HISTORIE

Vi tar ansvar - vi løper ikke fra det!

O.J.Miljeteig AS er en lokal bedrift etablert i 1969 av Odd Johan Miljeteig. 
Med årene har bedriften utviklet seg til en solid og velrenommert bedrift på Haugalandet. 
I dag er vi en bedrift med en sunn økonomi, basert på nøktern og fornuftig drift - alltid med et intenst ønske om å levere tjenester av høy kvalitet. 

Vi har ikke et ønske om å vokse fortest mulig, men lagt stein for stein og hele tiden hatt fokus på å levere kvalitet til kundene våre uansett oppdragets størrelse.

Historie: About
bottom of page